ESU

 

Föreläsningsserier
Våren 2018

 

 "Min Musik"

"KRISHÄRDAR I VÄRLDEN"

Hans Lundén om konst

 

"Min musik"

Programansvariga: Birgitta Widholm
och Håkan Sjöberg

”MIN MUSIK” 
startar 20 februari

Inför våren 2018 har vi bjudit in fyra nya gäster som utifrån rubriken ”Min Musik” ger deltagarna upplevelser av musik i olika former. Fokus ska vara på musiken och det vi kan bjuda på är att våra gäster är olika och därför gör det mer spännande att lyssna. Räkna med en stunds möjlighet till meditation, stimulans och glädje genom att lyssna till musik som kanske normalt inte hör till det vanliga.

Vi ses på tisdagar mellan kl 10.00 och 11.45 i Studiefrämjandets lokal Kulturum, Västeråsvägen 90.Busslinjerna 3 och 5 mot Hällby/Hemlaås stannar vid Tuna Park, varifrån det bara är några hundra meter att gå. Avgiften för hela serien är 250 kronor. Bekräftelse och faktura skickas från Studiefrämjandet ca 10 dagar före första träffen. Sista anmälningsdag är 1 februari.

 

20 februari

 

Vilken plats har musiken i mitt liv?
Bosse Lundkvist
tar upp musik som kantat hans väg genom livet. Bosse, som är musikhandledare, numera kulturutvecklare i Eskilstuna kommun, har fått förmånen att se vad musiken betyder för oss människor i stort som i smått.

 

6 mars

 

”A sentimental Journey?”
Ulf Selander
– under mer än 40 år verksam som musiklärare, körledare och rektor i Eskilstuna – tar oss med på en musikalisk resa med många förtecken! Musik av några av Ulfs ”husgudar” varvas med minnesbilder från ett innehållsrikt liv i fru Musicas tjänst.

 

 

20 mars

”Musiken – mitt livselixir*”
Ing-Marie Janzon
är sångerska, sångpedagog, körledare och författare till fyra böcker med fokus på röstutveckling och skapande kör. Hon arbetar med körsång och sångare i alla åldrar och på alla nivåer Innovation är en viktig drivkraft i hennes liv. Hon söker ständigt nya vägar med stort engagemang för metodik och pedagogik. Idag kombinerar hon sitt arbete som egen företagare, workshopledare och röstcoach med en tjänst som sångpedagog och förstelärare vid Arts & Performance, S:t Eskils gymnasium.

*Livselixir var ett begrepp under främst medeltiden för en mytisk önskad universalmedicin mot sjukdomar och åldrande..

 

3 april

Foto: Eskilstuna.Kuriren

 

”Musik som får mig att lyssna”
Eva Axelsson
, mångårig medarbetare och kulturjournalist på Eskilstuna-Kuriren, berättar och spelar sin musik. Det blir en kavalkad av olika musikstilar som inspirerat och haft betydelse i hennes liv, både som yrkesmänniska och privatperson.

 

 

"KRISHÄRDAR I VÄRLDEN"


Programansvariga:                Anita Norberg och
Birgitta Johansson

15 februari
1 mars
15 mars
29 mars

 

              "Krishärdar i världen"
                                   återkommer 4 ggr i vår


Vår efterfrågade föreläsningsserie ”Krishärdar i världen” återkommer även under vårterminen. Vi har lyckats engagera vår sakkunnige och initierade föreläsare Stig Wahlström, Västerås, för ytterligare fyra nya träffar Stig, som tidigare varit kanslichef vid Försvarshögskolan och lärare vid Militärhögskolan, kommer i ord och bild att ge såväl bakgrunder som dagsaktuell information om händelser i vår omvärld ur ett utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Exempelvis kommer Brexit och situationen inom EU och USA att belysas liksom Rysslands aggressiva tonläge, Kinas frammarsch på olika områden, flyktingsituationen och kärnvapenhotet från Nordkorea samt utvecklingen i Mellanöstern och på Arabiska halvön.

Föreläsningsserien startar torsdag 15 februari.Övriga träffar äger rum 1 mars, 15 mars och 29 mars. Föreläsningarna pågår mellan kl 10.00 och 11.45 i Studiefrämjandets sal Kulturum på Västeråsvägen 90. Avgiften för hela föreläsningsserien är 250 kr. Bekräftelse och faktura skickas ut av Studiefrämjandet c:a 10 dagar före första träffen. Sista anmälningsdag är 1 februari. Både tidigare deltagare och nya intresserade är välkomna. Obs att du som deltagit tidigare måste anmäla dig på nytt.

 

 

 

Hans Lundén

13 februari
27 februari
13 mars
27 mars
Programansvarig: Hans Mossberg

Konstföreläsningar fortsätter i vår

Vår föreläsningsserie på temat ”Konst” fortsätter i vår med fyra nya föreläsningar av Hans Lundén, pensionerad folkhögskolelärare, som undervisat i bl a konst- och musikhistoria vid olika universitet i Europa.
13 februari
Sekelskiftets Wien

Före första världskriget var Wien huvudstad i ett mäktigt kejsardöme men efter kriget en ganska obetydlig republik. Dock förekom en kulturell blomstring med konstnärer som Gustav Klimt och Egon Schiele, arkitekter som Otto Wagner och Adolf Loos, tonsättare som Gustav Mahler och Arnold Schönberg. Mycket konst, musik, arkitektur och en spännande historia tas upp.

27 februari
Landala, Kottby och Äppelviken

De engelska trädgårdsstädernas framväxt skildras liksom deras efterföljare i Norden i en tid av tro på en idyllisk och vacker bostadsmiljö efter första världskrigets fasor. Bilder på hus och grönska visas.

13 mars
Tack vare Hitler och Stalin

Bakom rubriken döljer sig konstnärer som under andra världskriget tvingades lämna sina hemländer och fick en fristad i Sverige. Här kunde de berika kulturlivet genom nya impulser; konstnärer som Endre Nemes, Lotte Laserstein, Ilon Wikland och Egon Möller Nielsen, tonsättare som Eduard Tubin och arkitekter som Arne Jacobsen och Josef Frank tas upp.

27 mars
Tango i Nizza

Henry Matisse och Pablo Picasso träffar varandra i Gertrude Steins salong i Paris. Deras konst tar olika vägar och här möts de till slut vid Medelhavets strand. Föreläsningen avslutas med deras möte i sång.

Föreläsningarna pågår mellan kl 10.00 och 12.00 i Studiefrämjandets lokal Kulturum på Västeråsvägen 90. Avgiften för hela serien är 350 kr. Sista anmälningsdag är 1 februari. Bekräftelse och faktura skickas ut av Studiefrämjandet c:a 10 dagar före första träffen.