ESU

 

"Det var så det började"

 

1989 - 2014

 
 

Starten

 

 

Under en resa i Turkiet som Marianne Borneryd gjorde 1988 berättade en medresenär från Västerås entusiastiskt om Västerås Pensionärsuniversitet och dess aktiviteter.Som nybliven pensionär tyckte Marianne att det verkade intressant och ansökte om medlemskap. Föreningen var dock endast för Västerås-boende och hon fick rådet att starta ett motsvarande avdelning i Eskilstuna under Folkuniversitet.

I oktober 1988 skapades – med hjälp av representanter från Västerås PU och Folkuniversitet i Eskilstuna – en arbetsgrupp med uppgift att undersöka förutsättningarna för ett Pensionärsuniversitet i Eskilstuna. En interimsstyrelse bildades den 13 januari 1989. Eskilstuna blev det sjätte pensionärsuniversitetet i Sverige. Det första medlemsmötet hölls onsdagen den 1 februari 1989 med ett 60-tal medlemmar på Gamla Gästis. Eskilstuna blev det sjätte pensionärsuniversitetet i Sverige 

 

Styrelsen 

Styrelsen bestod då av

Marianne Borneryd     ordförande                   Irja Asklöf                   ledamot

Ingvar Olsson              v. ordf                         Lisbeth Björkblom       suppleant

Lisbet Svensson          sekreterare                  Inga Holmqvist             suppleant

Herlaug Svensson        kassör

Antalet styrelsemöten var under första året 6 stycken

 

De första
aktiviteterna

 

 

Vid det  första medlemsmötet var nuvarande medlemmen Arne Lindblom  föredragshållare och ämnet var ”Gamla Eskilstuna”. Underhållningen svarade orkestern Musikanten för.

De första studiecirklarna hade ämnena  Historia, ”Gamla ting”, Religion Svenska, Rymden och Engelsk konversation.

Den första resan gick till Sätra Brunn-Sala-Skultuna  och terminen avslutades i maj med en resa ”ut i det blå”.

Det första studiebesöket gjordes på Alea Blomsterodling.   

 

Medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets slut 88 och årsavgiften var 100 kronor (enbart hösttermin 60 kronor).
Vid en samkörning av medlemsregistren för 1989 respektive 2009 visar det sig att från "ursprungscellen" är fortfarande 12 med som medlemmar. Detta motsvarar 13% av de ursprungliga 88 medlemmarna.

Ett medlemsblad utgavs med 4 nummer.