ESU

Studiecirklar

 

Bra att veta
 • Studiecirklarna hålls i Studiefrämjandets lokaler,  f d Mariakyrkan, Västeråsvägen 90, om inte annat anges i cirkelpresentationen.

 • Sista anmälningsdag är ................ Vi är tacksamma om du anmäler dig så snart som möjligt så att cirklarna kan komma igång på angivet datum.

 • Anmälan görs på  anmälningsblankett, som bifogats det utskickade programmet, och som sedan skickas till Eskilstuna SeniorUniversitet. Du kan även e-posta, ringa eller besöka oss på expeditionen.

 • Cirkelavgiften betalas efter faktura som skickas uf från Studiefrämjandet  c:a en vecka före kursstart. Den är samtidigt en bekräftelse på att du är antagen.

 • För att starta en studiecirkel behövs som regel minst åtta deltagare.

 • Coronasituationen avgörande för kommande studiecirklar
  Vi har en höst bakom oss där cirkelverksamheten tidvis legat nere och en vårtermin framför oss där ovissheten är stor om vad som ska kunna genomföras. Hoppet är dock det sista som överger oss. Våra engagerade ledare vill så gärna fortsätta med sina cirklar och från våra medlemmar kommer signaler om att de inget hellre vill än komma igång igen för att lära mera, träffas och utvecklas tillsammans.

  Vår plan är att fortsätta med studiecirklarna när coronasituationen så medger och myndigheternas restriktioner tillåter oss att träffas i grupp igen. Det innebär att vi ska försöka få till stånd de cirklar vi erbjöd i våras, däribland Släktforskning, Datorer och säkerhet, Samtal om litteratur, Vincirklarna, Latin och cirklarna i Italienska. När det kan bli aktuellt vet vi inte idag - det får vi återkomma till. Så gå in på vår hemsida där vi kommer att informera om läget eller ta kontakt med vår expedition eller någon i styrelsen för att hålla dig uppdaterad.

  Vi planerar också för en ny studiecirkel i vår. I samarbete med Konstmuséet är tanken att vid några tillfällen göra vandringar utomhus för att närmare beskåda den offentliga konst som finns i Eskilstuna och med hjälp av guide från muséet få veta mera om de olika verken och deras skapare. De här funderingarna befinner sig än så länge på idéstadiet men förhoppningen är att de ska bli verklighet.

  Och vad vi hoppas mest på är förstås att coronaläget ska förbättras, vaccinationer komma igång och att vi kan återgå till en mer normal verksamhet igen.