ESU

 " Hänt sen sist"

 

2020

Om du vill veta vad som hände 2019 klickar du på årtalet

 
Coronaåret 2020

  Vi kommer igen
med nya krafttag

  Senioruniversitetet kan trots allt blicka tillbaka på en bra inledning på coronaåret 2020 innan pandemin och myndigheternas restriktioner ledde till nedstängning av verksamheten. Ett välbesökt årsmöte, flera medlemsmöten, vilka drog stor publik, hann genomföras. Våra fyra föreläsningsserier, som också samlade många intresserade, hann gå igång med flera träffar även om vi inte kunde fullfölja hela det tänkta programmet. Cirkelverksamheten har i stort genomförts trots att vissa av vårens träffar fick skjutas upp till höstterminen.

Att vi återkommer med ett fullspäckat program så snart pandemin och vaccinationsläget medger är styrelsen helt enig om. Vi har så mycket vi vill genomföra och vi vet att behovet av vår verksamhet är stort bland våra medlemmar. Håll i och håll ut så ses vi igen för att lyssna på nya intressanta föredrag på våra medlemsmöten, delta i de efterfrågade föreläsningsserierna och i studiecirklarna samt i vår Filmstudio på dagtid.

 
Föreläsningsserie

"Eskilstunas historia"

17 februari och 2 mars

(två av fyra planerade föreläsningar)

"Eskilstunas historia"

Den uppskattade  föreläsningsserien Eskilstunas historia lockade, i vår, ca 80 deltagare. Tyvärr kunde bara två föreläsningar genomföras på grund av coronaviruset och den smittorisk som föreligger. Det första tillfället gästades av arkitekt Björn Norman som berättade om Eskilstunas gamla stads och Köpmangatans historia. Köpmangatan hette förr Stora Långgatan och var stadens huvudstråk. Vi fick också höra om hur den rivningshotade historiska bebyggelsen kunde räddas och återfå sitt värde genom upprustning under senare hälften av 1960-talet.

Till den andra föreläsningen kom Sanna Nyholt, antikvarie på Eskilstuna Stadsmuseum och stadsarkiv och berättade om Carl Carlsson Gyllenhielms maka friherrinnan Kristina Ribbings liv och gärningar på Sundbyholms slott, om gårdens bebyggelse, adliga besökare och det vardagliga livet för de anställda i början av 1600-talet.

Tyvärr fick de två andra föreläsningarna ”Ånglok och ångbåtar” med Hans Rosén och ”Eskilstunas idrottshistoria” med Tord Juszczak ställas in men de kommer istället att genomföras i höst i samband med en ny omgång av ”Eskilstunas historia” 

 
Föreläsningsserie "Krishärdar i världen"


Lena och Anders Lindecrantz
i samtal med Stig Wahlström

Serien om Krishärdar - Har avslutats i förtid

Vår populära föreläsningsserie ”Krishärdar i världen” har även i vår lockat ett 100-tal deltagare. Som sakkunnig och initierad föreläsare har Stig Wahlström, Västerås, ställt upp och har i ord och bild gett såväl högaktuell information som bakgrundsfakta om olika konflikter runt om i världen och deras påverkan på bl a vårt land. Storbritanniens utträde ur EU, delstatsvalen i Tyskland och andra viktiga val, utvecklingen i bl a Kina, USA och Ryssland, flyktingsituationen i Europa och händelserna i Syrien är sådant som belysts liksom det stora coronautbrottet som utvecklats till en pandemi. Av vårens fyra planerade föreläsningar har endast tre kunnat genomföras på grund av virussituationen och den smittrisk som föreligger. Detta har gjort att Senioruniversitetet beslutat följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tills vidare stängt sin verksamhet.

 

 
Föreläsningsserie

Min Musik

 "Min Musik"

För tionde terminen har serien ”Min Musik” genomförts med inbjudna gäster. På grund av pågående coronapandemi har bara tre av fyra träffar kunnat genomföras. De tre gästerna har varit Ulf Stålhane (”Från Munter Johan till Bach”), Anette Kumlin (”Orkesterns juvel”) och Ulrika Tenstam (”Musik i samklang med min person”). De drygt 60 deltagarna har fått lyssna till musik från olika epoker och olika genrer som valts ut efter varje medverkandes personliga erfarenheter och minnen av möten med musiken. Deltagarna har njutit, uppskattat och mediterat under drygt 1½ timme varannan tisdagsförmiddag. Den inställda träffen med Richard Mc Govern  kommer att genomföras till hösten då det blir en ny omgång lovar programvärdarna Birgitta Widholm och Håkan Sjöberg.

 
Medlemsmöte
11 mars

50 myter om hållbarhet

Jessica Cederberg-Wodman

50 myter om hållbarhet

Ett 80-tal medlemmar  har vid medlemsmötet den 11 mars haft besök av Jessica Cederberg Wodman , Sveriges mest populära hållbarhetsexpert. I 30 år har hon hjälpt näringsliv, stat och civilsamhället att göra hållbara val när det gäller  bl.a. klimat och miljö. Vi fick lyssna till en otroligt engagerad och positiv föredragshållare. Med utgångspunkt från sin bok ”50 myter om hållbarhet” talade hon om att vi alla kan göra skillnad när det gäller att ta ansvar för och rädda vår jord. Med stor energi guidade hon oss genom komplexa frågor om hållbarhet samtidigt som hon slog hål på många myter. Vi kunde gå hem med känslan av att vi har alla möjligheter att var hyfsat hållbara och att vi kan vara stolta över det.

                                   

 
Medlemsmöte
26 februari

Anna-Karin Palm berättar om Selma Lagerlöf

Rekordmånga lyssnade till 
föredrag om Selma Lagerlöf
 

En rekordstor åhörarskara på drygt 180 medlemmar fick vid medlemsmötet den 26 februari lyssna till författaren Anna-Karin Palm som gav en berörande och mycket inressant berättelse om vår folkkära och hyllade Nobelpristagare Selma Lagerlöf. Föredraget utgick från Anna-Karin Palms kritikerrosade biografi över Selma Lagerlöf vilken utkom i höstas med titeln ”Jag vill sätta världen i rörelse”.  Med sina djupdykningar i arkiv, personliga brev och böcker har Anna-Karin Palm slagit hål på myten om den naiva sagotanten från Mårbacka. I stället gav hon en betydligt mer mångfacetterad bild av en tänkande, kännande, sökande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner. Redan som barn bestämde sig Selma Lagerlöf för att bli författare vilket också resulterade i en rik produktion – från debuten 1891 med Gösta Berlings saga till romanen Jerusalem som slog försäljningsrekord och blev hennes stora internationella genombrott. De uppmärksamt lyssnande åhörarna fick också veta mera om Selmas privatliv där de två kärlekarna och livskamraterna Sophie Elkan och Valborg Olander, var och en på sitt sätt, betytt mycket både för hennes författarskap och personliga utveckling.

 
Medlemsmöte
12 februari

Ingrid Carlberg berättar om Alfred Nobel

Alfred Nobel och vägen till Nobelpriset

Inför en publik på 160 personer föreläste journalisten och författaren Ingrid Carlberg om Alfred Nobel. Föredraget byggde på författarens Augustprisnominerade bok Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris. En bok som verkligen behövdes berättade författaren eftersom det aldrig skrivits någon biografi om Alfred Nobel. En orsak till att det aldrig skrivits någon menade Ingrid Carlberg var Nobelstiftelsens önskan av att inte släppa fram något som riskerade att ge en negativ bild av vår store donator. Ingrid Carlberg berättade om Alfreds liv, hur förmögenheten skapades, hur nitroglycerinet och senare dynamiten uppfanns och hur tankarna kom på ett pris till mänsklighetens nytta. Ingrid Carlberg har lagt ner ett enormt arbete med att söka i arkiv runt om i Europa till denna innehållsrika bok. Hon berättade engagerat och medryckande för en mycket entusiastisk publik.
                                              
                               Foto: Håkan Sjöberg

 
Årsmöte
29 januari

Munktellmuséet


Dynamic Duos
 Foto:Håkan Sjöberg

Årsmöte i MunktellMuséet

Närmare 80 medlemmar deltog i Senioruniversitetets årsmöte i MunktellMuséet den 29 januari. Som inledning fick deltagarna lyssna till smäktande musik framförd av Dynamic Duos bestående av Rolf Jederud, synt, och Clas Rydell, saxofon och klarinett. Vid förhandlingarna, som leddes av Sven Kullman, omvaldes ordföranden Håkan Sjöberg på ett år. Omvalda blev även ledamöterna Anita Lassesson, Hans Mossberg och Anita Norberg, samtliga på två år. Kvarstår i styrelsen gör Margot Bandmann, Birgitta Johansson och Birgitta Widholm. Även revisorerna Sven Carlsson och Jan Edenmo omvaldes liksom revisorssuppleanten Lars Gihl. I valberedningen ingår Lennart Johansson, Gunnel Kristiansson samt Greger Höglund, nyval. Föreningens ekonomi är god men mot bakgrund av ökande kostnader för bla porto, tryckning av programblad och lokalhyra beslöt årsmötet att ge styrelsen mandat att ev. höja medlemsavgiften, som under många år legat på 150 kr, till max 200 kr. Årsmötet tackade styrelsen med en varm applåd för det omfattande arbete man lägger ned på att erbjuda ett intressant och engagerande programutbud för föreningens över 750 medlemmar. Information om vårens aktiviteter samt en god sopplunch avslutade årsmötet.  
                       
                 
Foto: Håkan Sjöberg

 

Resa
5 januari

Norrköpings Konstmuséum

de Geerhallen

Susanna Andersson och Michel Weinius tackar orkestern.
Foto Håkan Sjöberg

 

 

 

 

 

Gyllene upptakt
på trettondagsafton i de Geerhallen

Målet för trettondagsaftons resa var Norrköping och dess konstmuséum samt konsert i de Geerhallen. Vid besöket i konstmuséet (invigdes 1946 i nuvarande lokaler) guidades de närmare 30 deltagarna av Bonnie Festin på ett personligt och kunnigt sätt i muséets samlingar av framför allt svensk konst från 1800-talet och framåt. Samlingen utgörs av modernistiska verk av konstnärer som Gösta Adrian-Nilsson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Vera Nilsson samt Carl Larsson. Det är en Sveriges främsta konstsamlingar med svensk modernism och samtidskonst, som representeras på muséet. Efter den timslånga guidningen fanns egen tid för ytterligare ägna sig åt de tavlor som mest intressanta men även att se de tillfälliga utställningar som presenterades och här kan speciellt nämnas den lokale konstnären Stefan Telemans verk under rubriken ”Allvarsamma lekar”.
                        
         
                                                      

Efter en härlig lunch var det sedan dags att bänka sig i den imponerande konserthallen (invigd 1994) som rymmer 1300 åskådare. Besöket inleddes med att publiken bjöds på ett glas ”bubbel”. Konserten med rubriken ”Gyllene upptakt” inleddes sedan med att ouvertyren till Mästersångarna i Nürnberg  framfördes av den skickliga symfoniorkestern. Denna dag leddes orkestern av den internationellt kände svenska dirigenten Patrik Ringborg. Sopranen Susanna Andersson och tenoren Michael Weinius framförde verk av Wagner, Schubert, Berlioz och Gounod. Efter paus blev det flera av verk av olika Strauss sam Lehár. En härlig konsert som avslutades med långa applåder och flera inropningar samt extranummer. Mer än nöjda återvände Eskilstunaborna till hemorten med härlig musik ringande i öronen.  
                                                             

 

 

Till startsidan