ESU

 

                 Studiecirklar             

 

 Höstterminen 2018

 

Bra att veta

  • Studiecirklarna hålls i Studiefrämjandets lokaler,  f d Mariakyrkan, Västeråsvägen 90, om inte annat anges i cirkelpresentationen.

  • Sista anmälningsdag är 3 september. Vi är tacksamma om du anmäler dig så snart som möjligt så att cirklarna kan komma igång på angivet datum.

  • Anmälan görs på  anmälningsblankett, som bifogats det utskickade programmet, och som sedan skickas till Eskilstuna SeniorUniversitet. Du kan även e-posta, ringa eller besöka oss på expeditionen.

  • Cirkelavgiften betalas efter faktura som skickas uf från Studiefrämjandet  c:a en vecka före kursstart. Den är samtidigt en bekräftelse på att du är antagen.

  • För att starta en studiecirkel behövs som regel minst åtta deltagare.

  • För mer information om cirklarna - kontakta gärna ledarna. Du kan också ringa vår expedition, tfn 016-10 04 89, e-posta e.s.u@telia.com eller besöka oss  under expeditionstid måndagar och torsdagar kl 10-12, adress Gamla Gästis, Köpmangatan 68, 1 tr upp i Resekompaniets lokaler. Expeditionen öppnar den 16 augusti (första dag för registrering av anmälningar).

 
Översikt över höstens cirklar MÖTEN MED MOZART, del 2 (4 ggr)
ITALIENSKA – L’italiano 2 (10 ggr)
ITALIENSKA – nybörjare (8 ggr)
ITALIENSKA L’italiano Secondo Corso (10 ggr)
DITT LATIN Steg 5 (7 ggr)
SLÄKTFORSKNING (6 ggr)
MINICIRKEL I GEOLOGI (5 ggr)
SAMTAL OM LITTERATUR (4 ggr)
FORTSÄTTNING VINETS KULTUR OCH HISTORIA (4 ggr)

MÖTEN MED MOZART, DEL 2 (4 ggr)

Höstens cirkel är en fortsättning på cirkeln från våren 2018 och behandlar Mozarts vokalmusik. Vi lyssnar på delar av kyrkomusiken samt avsnitt ur operorna Figarosbröllop, Cosi fan tutte och Trollflöjten och samtalar om Mozarts verk, liv och tid i anslutning till verken. Litteratur: Mozart: Hans liv och tid av Piero Melograni (ingår ej i kursavgiften) samt material som delas ut vid cirkelträffarna.

Ledare: Mats Önnesjö, tfn 070-344 32 58, E-post matsonnesjo@yahoo.se
Torsdagar varje vecka kl 10.00-12.00

Startdatum torsd 18 okt

Max 12 deltagare med förtur för dem som
deltagit i del 1 av cirkeln
Avgift: 300 kr

 

ITALIENSKA – L’italiano 2 (10 ggr)

Det här är en kurs för dig som redan kan en del. Vi läser och pratar med utgångspunkt från boken L’italiano . Den tar upp vardagssituationer i dialogform och också ordlistor, grammatikdel, rikligt med med plats att skriva, uttalsdel m m. Cirkeln sker i samarbete med föreningen Italiens Vänner och är även öppen för dess medlemmar. Tidigare såväl som nya deltagare är välkomna.

Ledare: Inger Björkblom, tfn 0708-51 01 65
Måndagar varje vecka kl 13.00-15.30

Startdatum månd 17 sept

Max 10 deltagare
Avgift 600 kr (kostnad för kurslitterature
n tillkommer)

 
 

ITALIENSKA – nybörjare (8 ggr)

Välkommen att lära dig lite italienska eller väcka liv i tidigare baskunskaper. Vi använder boken L’italiano 1 som tar upp vardagssituationer i dialogform med ordlista och grammatik. Boken innehåller rikligt med övningar med plats att skriva, uttalsdel m m. Cirkeln sker i samarbete med föreningen Italiens Vänner och är även öppen för dess medlemmar.

Ledare: Inger Björkblom, tfn 0708-51 01 65 
Tisdagar varje vecka kl 13.00-15.30
Startdatum tisd 18 sept

Max 10 deltagare
Kostnad 500 kr (kostnad för kurslitteratur
tillkommer)

 

ITALIENSKA L’italiano Secondo Corso (10 ggr)

I den här kursen använder vi boken Secondo Corso som bas för konversation och övningar i grammatik och ordkunskap. Den tar vid där L’italiano 2 slutar och innehåller flera delar med olika texter, ordlistor, grammatikförklaringar m m. Cirkeln sker i samarbete med föreningen Italiens Vänner och är även öppen för dess medlemmar. Tidigare såväl som nya deltagare är välkomna.

Ledare: Inger Björkblom, tfn 0708-51 01 65
Onsdagar varje vecka kl 9.30-12.00

Startdatum onsd 19 sept

Max 10 deltagare
Avgift 600 kr (kostnad för kurslitteratur tillkommer)

 

DITT LATIN Steg 5 (7 ggr)

Höstens studiecirkel fortsätter med texter om bl.a. Don Juan och Stengästen, Sankt Göran och draken, ett brev av Petrarca om livet i Vaucluse, underrättelsen om Konstantinopels fall 1453, Ovidius Ars Amandi. Såväl tidigare deltagare som andra intresserade med motsvarande kunskaper i latin är välkomna.

Ledare: Lars Elfving, tfn 42 01 60, mobil 070-33 81 347
Tisdagar jämna veckor kl. 10.00 – 12.00

Startdatum tisd 18 sept

Max 12 deltagare
Avgift 500 kr

 

 

SLÄKTFORSKNING (6 ggr)

Det här är en cirkel för dig som redan börjat forska så smått i din släkts historia men känner att du behöver veta mera för att komma vidare. Cirkeln ger fördjupade kunskaper i hur du använder dig av kyrkböcker och andra källor och du får även lära mera om registrering i släktforskarprogram. För att delta krävs att du har viss datorvana.

Ledare: Britt-Marie Stenqvist-Andersson och Marie Cypriansen 
Tfn 016-940 03, mobil 070-252 81 50 (Britt-Marie)
Torsdagar varje vecka kl 09.00-12.00

Startdatum torsd 13 sept

Lokal: Släktforskarföreningens lokal, Dambergsgat 1
Max 8 deltagare
Avgift 675 kr

 

MINICIRKEL I GEOLOGI (5 ggr)

Vår populärvetenskapliga introduktionskurs i geolog återkommer även i vår. Som amatör får du ökade kunskaper om olika bergarters och mineralers uppkomst och kännetecken. Du får även veta mer om de geologiska processer som format det nutida landskapet. Syftet är att öka utbytet av vistelsen i det fria. Cirkeln avslutas med en exkursion i naturen.

Ledare: Kurt Stenberg, tfn 072-570 43 04 E-post kurtstenberg3@gmail.com 
Tisdagar varje vecka kl 13.00-14.45
Startdatum tisd 11 sept

Max 10 deltagare
Avgift 350 kr

 

SAMTAL OM LITTERATUR (4 ggr)

Vi träffas, samtalar om och diskuterar skönlitterära verk som vi läser till varje träff. Tidigare deltagare är välkomna (glöm inte anmäla dig så vi vet om du vill fortsätta). Cirkeln är även öppen för nya deltagare i mån av plats.

Ledare: Magnus Jansson, universitetslektor Mälardalens högskola
E-post
magnus.jansson@mdh.se
Måndagar kl 15.00-17.00

Startdatum månd
24 sept och därefter 22 okt, 19 nov och 10 dec.
Obs! Lokal Stadsbiblioteket, samling i receptionen
Max 10 deltagare
Avgift 250 kr

 

FORTSÄTTNING VINETS KULTUR OCH HISTORIA

Vårens vincirkel fortsätter med ytterligare fyra träffar i höst. 
Startdatum är
måndag 17 september och därefter 8 oktober, 12 november och 10 december.
Cirkeln pågår mellan kl 13.30 och 15.30.

Ledare: Sven Janeheden,
tfn 016-13 95 54 E-post sven.janeheden@telia.com

 
 
Välkommen med Din anmälan (på anmälningsblankett bifogad höstprogrammet) senast den 3 september. Kontakta gärna någon av ledarna för mer information.