Ingen inkasso

Flera av våra medlemmar har fått påminnelsefakturor från Studiefrämjandet om obetalda avgifter utan att först ha fått originalfaktura. På påminnelsefakturorna står att ”obetalda avgifter riskerar att gå till inkasso”. Så är inte fallet. Ingen behöver vara orolig för att så ska ske. Den olyckliga formuleringen ligger i det faktureringssystem som Studiefrämjandet använder.