Nya regler för Höstsalongen

Vissa förändringar kommer att ske när det gäller genomförandet av årets Höstsalong, som är flyttad till vecka 39 och är öppen för allmänheten fredag 29 sept och lördag 30 sept kl 11-16 samt söndag 1 okt kl 11-14. Arbetsgruppen räknar med att samtliga utställare deltar under alla utställningsdagarna och är tillgängliga vid sina alster. Höstsalongen utökas med mathantverk, ex vis bröd, sylt och honung.
Torsd 28 sept sker inlämning av konst och konsthantverk. Mathantverkare är också välkomna då för att informera sig om lokalerna och disponibla utrymmen. Inga produkter medtas då utan Inlämning av mathantverk sker fredag 28 sept kl 10-11. Arbetsgruppen ansvarar för placeringen av alster medan mathantverkarna får plats tilldelad, ca 1 kvm bordsyta per utställare. Försäljning är tillåten och utställarna förväntas finnas på plats under utställningsdagarna.
Ingen utställningskatalog kommer att finnas utan varje utställare får informera om sina alster. Någon invigningstalare kommer inte att engageras och den tidigare serveringen kommer att bestå av kaffe/saft med bulle.
Som tidigare gäller att alster av konst och konsthantverk inte ska ha varit utställda tidigare och är begränsat till max tre alster per utställare.
Frågor besvaras av:
Birgitta Karlsson Vision
tfn 070-647 58 83, e-post: birgittakarlsson43@gmail.com
Kristina Eriksson PRO
tfn 070-571 79 29, e-post: kristinaannero@gmail.com
Laila Rothmaier PRO
tfn 072-214 76 32, e-post: laila.rothmaier@outlook.com
Hans Mossberg ESU
tfn 076 213 05 29, e-post: hans-erik.mossberg@telia.com
Frågor om Mathantverk:
Ingegerd Åkerlund SKPF
tfn 070-314 76 60, e-post: ingegerd.nisse@gmail.com