Styrelsearbete ESU

Styrelsearbetet sker i en mycket trivsam, kamratlig och trevlig atmosfär. ESU behöver dock för föreningens långsiktiga överlevnad fler medlemmar i styrelsen. Vi i valberedningen vill att Du funderar på att göra en insats.

Hör av Dig till någon av oss eller till någon i styrelsen.

Brigitte Westfeldt 076-7841125brigittewestfeldt@gmail.com
Kerstin Asp 073-9826253 kerstin.asp@telia.com
Bo Aldurén070-7247800bo@alduren.com