Hänt sen sist

Här redovisas genomförda aktiviteter under våren 2022.

Slottsresa i vackra Sörmland

På slingrande sommarfagra vägar i Sörmland reste 35 ESU-medlemmar ut på en slottsresa tisdagen den 21 juni.

Vid Tistad slott välkomnades vi av ägarparet Gustaf och Annelie Wachtmeister, där vi fick förmiddagskaffe i det gamla sädesmagasinet och därefter gav slottsherren en intressant guidning i det gamla 1700-talsslottet.

Resan gick vidare till Södertuna slott och en alldeles underbar fisklunch med kaffe ute i solskenet. Något sena kom vi i väg till sista stoppet Skeppsta Glashytta. Glasblåsaren/konstnären Ebba von Wachenfeldt gav en visning hur man formar och blåser det heta glaset. Med många nyinköpta glasalster i vackra former och färger återvände bussen hem tillsammans med nöjda och ganska trötta deltagare. Stort tack till Linda och Resekompaniet för en fin resa.

Vårresa ”Ut i det blå” gick till Askersund

Vårens avslutningsresa ”Ut i det blå” den 18 maj gick till vackra turiststaden Askersund och pampiga Stjernsunds slott vid Vätterns norra strand. I ett soligt och varmt försommarväder färdades de 70-talet deltagarna i två bussar och gissningarna var många om det stundande resmålet. Efter bussfika vid Sickelsta styrdes kosan söderut och väl framme i Askersund mötte guider upp som lotsade resenärerna runt i den mysiga och pittoreska staden med anor från 1600-talet. Ett besök vid hembygdsgården, som blivit ett populärt utflyktsmål för såväl stadens invånare som turister, gjordes innan det var dags för lunch. Därefter väntade besök på Stjernsunds slott med suverän guidning i slottsgemaken där den välbevarade inredningen från 1850-talet kunde beskådas. Slottet byggdes av Johan Oxenstierna 1664, köptes 1785 av brukspatron Olof Burén, sedermera Burenstam, som lät riva det förfallna slottet och uppförde den nuvarande ståtliga byggnaden som stod klar 1808. År 1860 köptes godset av familjen Cassel som gjorde Stjernsund till ett mönsterjordbruk och avelscentrum för SRB – svensk rödbrokig boskap. Den sista privata ägaren var änkefru Augusta Cassel, som avled 1951. Hon hade dessförinnan testamenterat slottet och dess inventarier till Kungliga Vitterhetsakademin som nu förvaltar slottet. Ett i den lilla slottsbutiken hann resenärerna också med innan det var dags för hemfärd genom ett grönskande sommarfagert landskap.

Den högt och vackert belägna hembygdsgården med många gamla timmerhus och egen liten djurpark besöktes under resan. Foto: Gunnar Goblirsch

Bussfika vid Sickelsta rastplats smakade fint i det vackra försommarvädret. Foto: Gunnar Goblirsch

En guidad tur i de pampiga gemaken på Stjernsunds slott ingick i programmet för ”Ut i det blå”-resan. Foto: Gunnar Goblirsch

Stjernsunds slott med sina fyra flyglar är byggt på en udde med slående vacker utsikt över Vättern. Foto: Gunnar Goblirsch

Vacker naturresa till Nynäs

Den 5 maj deltog 39 medlemmar från Senioruniversitetet i en naturresa, arrangerad av Resekompaniet, på vårens första riktigt fina dag med strålande sol, späd grönska och flödande vitsippsbackar. Målet var Nynäs naturreservat och under resan berättade guiderna Leif Carlsson och Lennart Eriksson professionellt om det sörmländska landskap som passerades. Till exempel om bakgrunden till den stora avverkningen av granskog i länet, om ett nytt vargrevir samt om de många fåglar av olika slag som kunde ses från bussen. På Nynäs mötte tre guider, även dessa mycket kunniga – Stephan Gäfvert, Susanna Harjula och Åsa Aulin. Gruppen fick höra om arbetet med att återskapa köksträdgården med anor från 1600-talet, om konstprojektet Tänka med jorden och om Nynäs slott med anor från 1300-talet. Reservatsförvaltaren Stephan Gäfvert guidade så gruppen runt i naturreservatet. Inriktningen på hans arbete är att öka den biologiska mångfalden och en uppgift har varit att återskapa marker som varit utdikade. Efter ett kort besök vid havet vid Nynäs brygga serverades en mycket smaklig och riklig lunch på Öster Malma. Mycket nöjda resenärer fick sedan ytterligare en guidning om den sörmländska naturen under bussresan tillbaka till Eskilstuna.

Till Nynäs naturreservat gick vårens uppskattade naturresa med 39 medlemmar från Eskilstuna SeniorUniversitet. Här ses delar av gruppen i kökslandet vid Nynäs. Foto: Håkan Sjöberg

Leif Carlsson var en av guiderna som berättade om landskapet man passerade under resan.
Foto: Håkan Sjöberg

För guidningen vid besöket på Nynäs naturreservat svarade de tre kunniga guiderna Susanna Harjula, Åsa Aulin och Stephan Gäfvert, som är reservatsförvaltare. Foto: Håkan Sjöberg

Även Öster Malma besöktes där en god lunch serverades. Foto: Håkan Sjöberg

De okända systrarna von Hallwyl

Om de okända systrarna von Hallwyl berättade intendenterna Sofia Nestor, Sara Dixon och Samuel Norrby vid vårens sista medlemsmöte för 120 intresserade deltagare. De utgick från sin bok ”Systrarna von Hallwyl” och skildrade på ett inspirerande sätt de tre systrarnas livsöden.
Äldsta systern Ebba, gift von Eckermann, var under 50 år bosatt på Södertuna i Sörmland som föräldrarna köpt till dottern. Ebba skötte det mesta på den stora gården då maken Wilhelm tjänstgjorde vid hovet. Hon födde fyra barn, var politiskt aktiv inom högern och hade ett starkt socialt engagemang. Ebba dog 1960 vid 94 års ålder.
Ellen var den mest namnkunniga av systrarna, främst för hennes skilsmässa från första maken officeren och diplomaten Henrik de Maré. Hon gifte om sig med sonen Rolfs informator, den tolv år yngre konstvetaren Johnny Roosval. Ellen utvecklade ett eget konstnärsskap, främst som skulptör, och var även en skicklig pianist. Hon skapade makarnas hem – villa Muramaris – på Gotland. Ellen avled 1952, 85 år gammal.
Irma var sladdbarnet, liten och klen. Hon gifte sig med kavalleriofficeren Wilhelm von Geijer och paret bosatte sig på godset Vegeholm i Skåne som fick en storslagen upprustning. Här hölls stora middagar, baler och jakter med många kungligheter som gäster. Wilhelm blev en driftig godsägare ända fram till sin död 1930. Samma år dog Irmas mamma och parets två barn kom att betyda allt mer för Irma som dog vid 86 års ålder 1959.

På ett spännande och inspirerande sätt berättade de tre intendenterna Sofia Nestor, Samuel Norrby och Sara Dixon om de okända systrarna von Hallwyl om vilka de skrivit en bok. Foto: Gunnar Goblirsch

Miljöresa med Henrik Ekman väckte stort engagemang

På medlemsmötet 20 april tog författaren, journalisten och biologen Henrik Ekman med de drygt 70 deltagarna på en mycket intressant miljöresa ”från tyst vår till het sommar”. Henrik Ekman, bl. a. känd som den svenska berättarrösten i SVT:s naturfilmer, utgick från sin senaste bok ”Naturen vi ärvde”, där han sammanfattat 60 års miljöhistoria. Det blev en hoppfull berättelse om hur gamla miljöproblem gått att lösa men också vilka nya miljöhot vi står inför. Genom stort engagemang och kloka beslut har försurade sjöar fått nytt liv, djurarter som havsörn, gråsäl och utter – som nästan dött ut av miljögifter – har återhämtat sig och hotade lövskogar har kunnat räddas genom lagstiftning. Samtidigt har nya och svåra hot dykt upp där klimatet blivit en global ödesfråga med smältande isar och högre temperaturer. Hoppet står till ett bra samarbete kring jordens miljöfrågor; mellan länder, forskare och politiker och inte minst genom en växande opinion för miljöfrågor. Det blev en intressant, tankeväckande och mycket givande föreläsning som fick långa och varma applåder av de engagerade deltagarna.

Författaren och journalisten Henrik Ekman höll ett intressant och tankeväckande föredrag på temat Naturen vi ärvde vid medlemsmötet 20 april. Med sig till försäljning hade Henrik Ekman sin senaste bok där han sammanfattat 60 års miljöhistoria. Foto: Hans Mossberg

Vårens föreläsningar i Konst- och kulturhistoria

Under vårterminen höll Hans Lundén fyra föreläsningar med rubriken Konst- och kulturhistoria.
Varje föreläsning besöktes av ungefär 30 medlemmar.
Första föreläsningen ägnades åt temat ”Over there”. Efter andra världskriget tog USA över rollen som
konstens centrum. Där fanns konstnärer som Jackson Pollock och Mark Rothko. Pollok och Rothko målade nonfigurativt, medan den skicklige akvarellisten Androw Wyeth, som målade figurativt, blev
näst intill föraktad. I Canada fans en rik Inuitisk konst som mest bestod av skulpturer i täljsten. I Sydamerika och Chile dominerade Frida Kahlo och muralmålaren Diego Rivera.
Mycket passande hölls på kvinnodagen den 8 mars en föreläsning om de svenska konstnärerna
Siri Derkert, Vera Nilsson och Berta Hansson, tre kvinnor som fick kämpa mot förtryck och fördomar
inom konsten, men som betytt mycket för kvinnliga konstnärer i dagens Sverige. Den 8 mars visade Hans Lundén också en mycket uppskattad animerad kortfilm som byggde på teckningar han gjort om sin mammas liv.
En föreläsning ägnades åt konstnärspar och sista föreläsningen handlade om nordiska konstnärskolonier. Kända konstnärspar var Carl och Karin Larsson. Många gånger fick den kvinnliga parten i ett konstnärspar stå tillbaka för sin man i sin konstnärliga verksamhet. Detta gällde inte Robert och Sonja Delaunay i Frankrike, där det inte var ovanligt att båda målade på samma bild. När det gäller konstnärskolonier är den på Skagen välkänd. Kanske mindre känd är den i Önninge by på Åland. I Sverige i Racken i Värmland fanns bl.a. Christian Eriksson och Gustaf Fjästad.
Hans Lundén återkommer till hösten med en ny serie föreläsningar.

Tolfte terminen med Min musik

För tolfte terminen har serien Min Musik genomförts med fyra gäster (denna termin fem) med undantag av två terminer då serien ställdes in på grund av pandemin. Bakgrunden var våra medlemmars önskemål om att kunna få ta del av god musik och då valdes denna form med inbjudna gäster. Varje termin har omkring 60 medlemmar deltagit i serien och njutit av musik av alla de slag, från 1400-talsmadrigaler till hårdrock. Gästens musikval bygger på musikalisk erfarenhet, upplevelser och sådant som haft betydelse på det ena eller andra sättet. Våren 2022 har vi haft fem gäster nämligen Lars Tull (Mitt livs musik del 2), Urban Wallin (”En salig blandning….”), Ingela Karp (Mitt liv med cellon – möten med varierad klassisk musik), Åsa Karlberg (Lusten att vara kreativ) samt Mats Widelund (Musiken under mitt liv).

Håkan Sjöberg tackar Lars Tull för en mycket trevlig musikstund. På bilden ser man ingången till den nya konserthallen på Skensta gård. Foto: Gunnar Goblirsch

Urban Wallin och Mats Widelund bidrog båda med uppskattad och varierad musik. Foto: Håkan Sjöberg

Alla fem har på mycket personliga sätt presenterat musik och i några fall också själva framfört musikstycken, som Ingela Karp på cello och Åsa Karlberg på flöjter.

Foto: Gunnar Goblirsch

Deltagarna har njutit, uppskattat, mediterat och i många fall känt igen sig under de en och en halv timme långa presentationerna. Programvärdarna Birgitta Widholm och Håkan Sjöberg utlovade en fortsättning till hösten med fyra nya gäster.

Deltagarna i föreläsningsserien har njutit av intressanta presentationer och ljuv musik. Foto: Håkan Sjöberg

Lyckad konstresa till Villa Akleja

Torsdagen den 7 april steg 50 medlemmar ombord på bussen som skulle ta dem till Vaxholm och Villa Akleja. Vädret var uruselt men förväntan var stor och den kom inte på skam. Väl framme på Pilgatan 5 i Vaxholm, där Villa Akleja är beläget, togs vi emot av värdparet Claes Moser och Sanna Evers.

Besöket i Villa Akleja blev mycket lyckat trots ett uselt väder. Foto: Håkan Sjöberg

Vi fick kaffe och goda smörgåsar och sedan bjöds vi in i konstnären J.A.G. Ackes ateljé . Rummet var två våningar högt och med glastak och lanternin, vilket gav ett fantastiskt ljus. Huset ägs och drivs av konstexperten Claes Moser och hans hustru Sanna Evers. Det är deras bostad och innehåller dessutom Claes stora samling av J.A.G. Ackes verk och, sedan en tid, även en samling av Marie Kröyers konst.

Interiör från J.A.G. Ackes ateljé. Foto: Hans Mossberg

Först fick vi se en halvtimmeslång film om Johan Axel Gustav Ackes liv gjord av Claes, sedan kom han själv och berättade i nästa två timmar om konstnärens och hans hustrus liv i Villa Akleja 1901 – 1924, och om hur Claes själv och hustrun så småningom lyckades förvärva huset. Som en bonus kom så Sanna Evers och berättade om Marie Kröyers liv och konst till en del baserat på Maries återfunna dagbok.


Efter detta mycket uppskattade besök tog bussen oss till den anrika restaurangen Hotell Waxholm där vi njöt av en mycket god lunch och en vidunderlig utsikt över havsviken och fästningen. Vi återkom till hemstaden i yrande snö men resenärerna uttryckte sin stora förtjusning över en mycket lyckad utflykt.

Hasse Ekman i fokus på nostalgisk filmträff

En nostalgieftermiddag i filmens tecken blev det när filmhistorikern Mikaela Kindblom höll föredrag om den store regissören Hasse Ekman och hans imponerande produktion. Foto: Hans Mossberg

En bild av den mångsidige filmmakaren Hasse Ekman gav Mikaela Kindblom, filmhistoriker och filmpedagog, när hon gästade medlemsmötet den 6 april. Hon utgick från sin bok ”Dandyn i drömfabriken” där hon skrivit 16 essäer om Hasse Ekman. De 70-talet deltagarna fick i ord och filmavsnitt lära känna en filmskapare som i sina verk lyfte fram folkhemmets olika människor. Igenkänningsfaktorn var stor när Mikaela Kindblom visade bilder ur filmer som ”Flicka och hyacinter”, ”Banketten” och ”Lågor i dunklet” med älskade skådespelare som Sickan Carlsson, Eva Henning, Stig Järrel m. fl. i rollerna. Under sin långa karriär hann Hasse Ekman med ett 40-tal filmer, dock inga barnfilmer, skrev närmare 50 filmmanus och gjorde drygt 50 roller. En nostalgieftermiddag i filmens tecken konstaterade publiken som fick återuppleva ett stycke svensk filmhistoria från mitten på förra seklet.

Avslutning på vårens ”Krishärdar i världen”

Vår populära föreläsningsserie ”Krishärdar i världen” avslutades den sista mars. Fyra träffar har hållits under våren med utblickar på världens oroshärdar, där kriget i Ukraina stått i fokus vid träffarna.
Som föreläsare har Stig Wahlström, Västerås, medverkat. Han har hållit i föreläsningsserien alltsedan starten hösten 2015 och dessförinnan har han lett våra studiecirklar på samma tema sedan 2013. Drygt 70 medlemmar har deltagit vid vårens föreläsningar och fått såväl bakgrunder som högaktuell information i både ord och talande bilder om de stora världshändelserna.
Träffarna, som hållits i Studiefrämjandets lokaler, har varit mycket uppskattade och bidragit till att öka förståelsen för det som pågår runt omkring i vår värld och vilken påverkan även vårt land utsätts för. En ny föreläsningsserie på samma tema planeras till hösten.

Stig Wahlström, med ett förflutet som kanslichef vid Försvarshögskolan och lärare vid f d
Militärhögskolan, har hållit i den populära föreläsningsserien ”Krishärdar i världen”. Här ses han t v

tillsammans med deltagarna Lena och Anders Lindecrantz.
Foto: Håkan Sjöberg

Föreläsningsserien ”Eskilstunas historia”

För fjärde gången har Eskilstuna Senioruniversitet genomfört föreläsningsserien ”Eskilstunas historia” med fyra föreläsningar. Ca 50 medlemmar har fått lyssna till Hans Rosén, amatörforskare och lokalhistoriker, som berättade om tre män som har haft stor betydelse för industriutvecklingen i Eskilstuna under 1800-talet.
Elin Eriksson , antikvarie vid Eskilstuna stadsmuséum, berättade ur sin bok Eskilstunas okända 1700-tal om vardagsliv och dramatik bland vanliga eskilstunabor i början av 1700-talet.
Stefan Wistrand, musikbibliotekarie, musiker och musikantikvarie, lät oss lyssna till jazzmusik och dansband från Eskilstunas populärmusikliv 1924-1969. Vid samma tillfälle talade Rocco Gustavsson om populärmusiken i Eskilstuna de senaste 60 åren.
Till sist gjorde arkeologen Erica Strengbom en redogörelse för arkeologi i och omkring Eskilstuna slott och Johanniterkloster.

Tora Dahl i fokus på mötet i mars

Jesper Högström berättade om Tora Dahl och Parkvägen 10 på Lidingö.
Foto: Gunnar Goblirsch

Om den folkkära författaren Tora Dahl och kretsen runt henne på Parkvägen 10 berättade författaren Jesper Högström vid medlemsmötet 23 mars. Han har skrivit en bok med utgångspunkt från hennes hemliga dagböcker, som blev offentliga 1994. Egentligen skulle han skriva om Gunnar Ekelöf men när han hittade Tora Dahls dagböcker på Kungliga biblioteket fick Gunnar Ekelöf vänta. Utifrån det både pikanta och omfattande materialet har han beskrivit det litterära vardagsrummet på Parkvägen, där 1930-talets tongivande författare och poeter umgicks, men även hennes förhållanden med såväl Gunnar Ekelöf som Erik Lindegren, det olyckliga äktenskapet med Knut Jaensson liksom tidsbilder från andra världskriget med hennes tankar och funderingar kring våldet, nazismen och krigshändelserna. Tora Dahl, född utom äktenskapet 1886, var en studiebegåvad, klipsk lärarinna men hon ville mer och annat och började skriva. Som författare slog hon igenom med den självbiografiska serien om fosterbarnet Gunborg, en uppväxt många kände igen sig i. Ett 70-tal medlemmar lyssnade på föredraget och deltog i boklotteriet där Jesper Högströms bok om Tora Dahl givetvis fanns med bland vinsterna.

Porträtt av älskad författare på uppskattat medlemsmöte

Om Tove Jansson, ”dalens, havets och tystnadens berättare”, höll professorn i litteraturvetenskap Boel Westin ett spännande föredrag vid medlemsmötet den 9 mars. Ett 90-tal medlemmar hade kommit för att få höra om den mångsidiga och färgstarka finlandssvenska författaren, mest känd för sina älskade Muminberättelser, som getts ut på 60 språk och fortfarande trycks. Tove Jansson, född i Helsingfors 1914, var också en känd bildkonstnär och serietecknare. Så t ex väckte hennes satirteckningar i tidningen Garm under andra världskriget stor uppmärksamhet. Hon växte upp i en konstnärsfamilj, utbildade sig redan som 15-åring, och kom med tiden att bli ett universalgeni inom sina olika genrer. Hennes bildkonst, där färgen har stor betydelse, säljs idag för stora summor. Muminvärlden, som hon är mest förknippad med, kom att uppsluka hennes konstnärskap, något hon med tiden kom att tröttna på. Hon skrev även böcker för vuxna och hennes sista bok – Meddelanden – utkom 1998. Tove Jansson, som avled 2001, hade ingen skrivmaskin utan skrev allt för hand avslöjade Boel Westin som själv skrivit sin doktorsavhandling ”Familjen i dalen” om Mumintrollen och även skrivit den stora Tove Jansson-biografin ”Ord, bild och liv” 2007.

En intressant och uppskattad föreläsning om Tove Jansson höll professor Boel Westin, som skrivit sin doktorsavhandling om Mumintrollen liksom den stora Tove Jansson-biografin ”Ord, bild och liv”.
Foto: Gunnar Goblirsch

”Feel-good” på Oscarsteatern

Det var ett 30-tal förväntansfulla medlemmar som steg på bussen till Stockholm och
Oscarsteatern för att se Rain Man söndagen den 6 mars. Föreställningen är baserad på den fyrfaldigt Oscarsbelönade filmen från 1988.
Innan skådespelet började serverades en god lunch på Scandic Grand Central.
En fantastisk feelgood-föreställning med skådespelarna Robert Gustavsson och Jonas Karlsson i rollerna blev en fin upplevelse. Handlingen om de två bröderna berörde och applåderna ville aldrig ta slut. Det var en glad och nöjd skara teaterbesökare som återkom hem.

”Landet utanför” tema på första medlemsmötet

På temat ”Landet utanför” berättade historikern, journalisten och författaren Henrik Berggren vid årets första medlemsmöte på Kulturhuset Royal den 23 februari. Han utgick från andra boken i sin trilogi om Sverige och andra världskriget, som behandlar åren 1940-1942, och hur Sverige och svenskarna agerade under den tiden. Vi var ett land som stod utanför kriget men tillät transitering av tyska soldater till Norge, hade handelsförbindelser med Tyskland och var beroende av det tyska kolet. Men det var inte de storpolitiska händelserna han främst beskrev; i stället gav Henrik Berggren många talande berättelser från det svenska vardagslivet i krigets skugga och hur inställningen till Tyskland, Hitler och nazismen svängde hos det svenska folket. Händelser han tog upp var exempelvis de finska krigsbarnen som kom till Sverige, svenskarnas reaktioner när ett stort antal judar fördes ut från Norge till förintelselägren i Tyskland men också inhemska företeelser som dansbaneeländet med ungdomens allt slappare moral, som blev ett hett ämne, liksom framstående idrottsliga prestationer där Gunder Häggs flerfaldiga världsrekord sommaren 1941 väckte stor uppståndelse på hemmaplan.
Närmare 100 medlemmar hade kommit för att lyssna på en skicklig, intressant och mycket initierad berättare och hans skildring av tillvaron i Beredskapssverige.

”Landet utanför” var temat för historikern och författaren Henrik Berggren vid medlemsmötet på Royal. Här ses han tillsammans med programvärden Birgitta Widholm.
Foto: Gunnar Goblirsch

Uppemot 100 medlemmar hade tagit sig till vårens första medlemsmöte för att lyssna på det intressanta föredraget om Sverige och kriget åren 1940-1942.
Foto: Gunnar Goblirsch

Omvald styrelse vid årsmötet

Samma dag som corona-restriktionerna togs bort – 9 februari – höll Senioruniversitetet sitt årsmöte med närmare 30-talet medlemmar på Kulturhuset Royal.

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Sundqvist som redogjorde för det gångna årets verksamhet präglad av pandemin. Verksamhetsberättelse liksom ekonomisk rapport godkändes enhälligt. Till ordförande för föreningen omvaldes Gunilla Sundqvist. Styrelsen i övrigt består av Anita Lassesson, kassör, Hans Mossberg och Anita Norberg, samtliga omval, samt Margot Bandmann, Birgitta Johansson och Birgitta Widholm, sekreterare. Till revisorer omvaldes Sven Carlsson och Jan Edenmo. Valberedningen utgörs av Bo Aldurén, nyval efter Gunnel Kristiansson, samt Krister Nilsson och Brigitte Westfeldt. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 175 kr. Föreningen har för närvarande drygt 700 medlemmar.

Foto: Gunnar Goblirsch

Vid årsmötet utsågs Håkan Sjöberg till hedersmedlem för sina mångåriga insatser för föreningen, bl. a. som ordförande, och uppvaktades med en blomsterbukett.