Hänt sen sist

Här redovisas genomförda aktiviteter under våren 2024. Tidigare aktiviteter kan du hitta på sidan ”Arkiv”.

Min Musik den 27 februari – Annika Hansander

Annika Hansander, musiker i Stenkvista-Ärla församling, samlade en stor skara medlemmar, som fick lyssna på en salig blandning av musik från Bach till gospel och tillbaka. Annika berättar så här om sig själv: ”Jag har vuxit upp i en musikersläkt, vilket har präglat mig mycket. Musiken har en stor och viktig del i mitt liv, det är ett sätt att andas. Jag har arbetat som kyrkomusiker i 25 år, och brinner för att beröra människor med musiken.”

Bland de artister vi fick lyssna på fanns Carola, Itzhak Perlman, ABBA, Helen Sjöholm och Iggesundsgänget. Vi fick även delta i allsång med ”Idas sommarvisa” av Georg Riedel.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem eller skriva ut hennes spellista.

Text och foto: Gunnar Goblirsch

Första medlemsmötet lockade rekordpublik

Inför rekordstor publik på närmare 180 personer berättade historikern och författaren Henrik Berggren om tiden i Sverige under andra världskriget utifrån trilogin han skrivit om ”Landet utanför”. Med hjälp av material från dagstidningar, dagböcker, brev och annan information har han beskrivit vardagslivet i Sverige åren 1939-1945 och gav en resumé av detta vid medlemsmötet på Royal 21 februari. Till en början uppfattades varken kriget eller nazismen som så hotfullt bland allmänheten, men när Norge och Danmark ockuperades och förintelselägren och deportationen av judar från Norge blev känt gick en chockvåg genom befolkningen och inställningen till nazi-Tyskland svängde. När så den tyska krigslyckan vände med slaget vid Stalingrad 1943 höjdes allt fler röster för att Sverige skulle uppträda tuffare mot Tyskland och upphöra med sin eftergifts-politik, i vilken bl a transiteringarna och exporten av malm och kullager ingick. Henrik Berggren nämnde även andra effekter som kriget hade på befolkningen, som att romanserna ökade men även skilsmässorna, barnafödandet gick upp, homosexualitet avkriminaliserades etc.
Den 7 maj när nyheten kom att kriget var slut spreds karnevalsstämning även i Sverige. Men vad hade Sverige bidragit med för att fira? frågade Henrik Berggren och citerade diplomaten Gunnar Hägglöf som lär ha sagt: Inte var det på grund av vår utrikespolitik vi klarat oss undan kriget utan snarare för att vi hade tur.
Ett mycket uppskattat föredrag, som fick många och långa applåder av den stora publiken varav många hade ”kriget att tacka” för att de satt i salongen.

Författaren och historikern Henrik Berggren medverkade vid vårterminens första medlemsmöte med ett uppskattat föredrag om ”Landet utanför”, baserat på hans trilogi om andra världskriget.
Text: Anita Norberg
Foto: Gunnar Goblirsch

Uppskattad träning hos Friskis & Svettis

Till studiebesöket hos Friskis & Svettis på Sveaplan hade 13 deltagare dykt upp måndagen den 19 februari för att kostnadsfritt få chansen att prova på ett av passen i Seniorklubben. Det blev ett nyttigt och härligt 55-minuterspass på temat ”Stol & styrka”, som leddes av värdar från Friskis & Svettis, där kroppen fick sig en genomkörare anpassad efter vars och ens förmåga. Belåtna deltagare informerades sedan om Seniorklubbens verksamhet, där inte minst den sociala gemenskapen betonades. En rundvandring i lokalerna avslutade studiebesöket.

Margaretha och Carl Göran Bergman tog tillfället i akt att prova på ett gratispass vid studiebesöket
hos Friskis & Svettis. I röda t-shirts ses ledarna Karin Lundborg och Eva-Lena Åkerman.

Foto: Anita Norberg

Ny ordförande i Senioruniversitetet

Senioruniversitetet höll sitt årsmöte den sista januari i Munktellmuséet. Ett 50-tal medlemmar deltog och förutom årsmötesförhandlingar fick deltagarna lyssna till musik av musikgruppen Hervor, äta sopplunch och få information om föreningens kommande verksamhet.
Till ny ordförande efter Gunilla Sundqvist, som avsagt sig omval, utsågs Sven Andreasson på ett år. Ny i styrelsen blev även Roland Svensson som efterträder Hans Mossberg, vilken också avsagt sig omval. Övriga styrelseledamöter är: Birgitta Widholm, vice ordförande och sekreterare, Anita Lassesson, kassör, Margot Bandmann, Gunnar Goblirsch, Birgitta Johansson och Anita Norberg. Till adjungerande ledamöter föreslog valberedningen Wenche Willumsen och Åsa Strandberg. Revisorerna Sven Carlsson och Jan Edenmo omvaldes och till ny revisorssuppleant utsågs Eva Hesse Sundin.
Valberedningen består av Kerstin Asp, Bo Aldurén och Kristina Eder som efterträder Brigitte Westfeldt.
Förslaget att höja medlemsavgiften med 25 kr till 200 kr per år godkändes.
Mötesordföranden Gunnar Goblirsch redogjorde för den kommande verksamheten och Linda
Kaipiainen från Resekompaniet informerade om vårens olika resor.

Ett 50-tal medlemmar hade kommit till årsmötet i Munktellmuséet.
Text: Anita Norberg Bilder: Gunnar Goblirsch