Styrelsearbete ESU

Styrelsearbetet sker i en mycket trivsam, kamratlig och trevlig atmosfär. ESU behöver dock för föreningens långsiktiga överlevnad fler medlemmar i styrelsen. Vi i valberedningen vill att Du funderar på att göra en insats.

Hör av Dig till någon av oss eller till någon i styrelsen.

Brigitte Westfeldt 076-7841125brigittewestfeldt@gmail.com
Kerstin Asp 073-9826253 kerstin.asp@telia.com
Bo Aldurén070-7247800bo@alduren.com

Nu är vi igång med en späckad höst!

Bild: Gunnar Goblirsch

Med upptaktsträffen den 13 september har Senioruniversitetet inlett årets hösttermin. Programmet innehåller en rad såväl nyheter som återkommande favoriter och verkar tas emot med uppskattning att döma av det stora intresset från våra medlemmar.  Till vår Dagfilmstudio har cirka 200 anmälningar kommit in. Våra tre föreläsningsserier, som hålls i Studiefrämjandets lokaler, är också populära med många deltagare som vill lyssna på musik, höra om konst och få veta mera om världens kriser.

Höstens fem cirklar har lockat till sig många deltagare och samtliga genomförs planenligt.

Våra medlemsmöten på onsdagar i Kulturhuset Royal, där kända och aktuella föredragshållare medverkar, ser också ut att bli en succé. Mera information om vilka de är och vad de kommer att tala om finns här på hemsidan. Även vårt utbud av resor, som du också kan läsa mera om här, drar till sig många intresserade.

Följ oss gärna här på hemsidan, där du får information om oss, vårt program, ev ändringar och annat aktuellt. Här kan du även läsa och titta på bilder från sådant som vi genomfört.

Varmt välkommen till en späckad höst hos oss i Senioruniversitetet

Text: Anita Norberg