Föreläsningar

Välkommen att delta i våra föreläsningsserier våren 2022. De hålls i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90 om inte annat anges i presentationen. Vänta inte med din anmälan. Deltagarantalet är begränsat och först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag för samtliga föreläsningsserier är 22 januari. Du kan anmäla dig tidigare via e-post eller vanligt brev men registrering sker fr. o. m. 10 januari då vår expedition öppnar. Observera att anmälan är bindande. Bekräftelse och faktura kommer från Studiefrämjandet ca 10 dagar före första träffen.


Min musik

Sedan starten 2015 har vi kunnat möta över 40 gäster, som alla på sitt sätt har presenterat musik som varit och är viktig. Vi kommer nu med en ny säsong med nya gäster, som bjuder på nya musikupplevelser och korta kommentarer. Fokus är som tidigare att deltagarna ska få lyssna på musik samt få en stunds avkoppling, meditation, stimulans och glädje.

Vi ses på tisdagar kl. 10.00 – 11.45 i Studiefrämjandets lokal Kulturum, Västeråsvägen 90.
Avgiften för hela serien är 250 kronor.
Programansvariga: Birgitta Widholm och Håkan Sjöberg

Tisdag 15 februari
Lars Tull – Mitt livs musik (del 2)

Lars Tull återkommer efter snart 5 år och kåserar och spelar ytterligare musik från sitt liv som musikant. Musik som berört, oberört, inspirerat och transpirerat.

Tisdag 1 mars
Urban Wallin – En salig blandning

Jag kommer att spela några sånger som jag har starka minnen till. Minnena är kopplade till upplevelser i mitt liv och i mina jobb, bland annat från Parken Zoo och Skansen. En salig blandning med kända och okända artister och musik. Jag lovar att jag kommer att överraska med berättelser och musik som du kanske aldrig hört förut…..men som du kommer vilja lyssna på igen efter att jag spelat den.

Tisdag 15 mars
Ingela Karp – Mitt liv med cellon – möten med varierad klassisk musik.

Ingela Karp är född i Värmland. Hon började spela cello vid 11 års ålder i Torsby musikskola. Har gått på musikutbildningar i Falun och i Örebro. Kom till Eskilstuna 1977 för att arbeta i Eskilstuna musikskola (numera Eskilstuna Kulturskola). Undervisade från början i cello, blockflöjt och gitarr. Spelar i Eskilstuna symfoniorkester och i kammarmusikgrupper. Vi får höra om möten i musiken med elever, musiker och musikälskare, under hennes 55 år som cellist.

Tisdag 29 mars
Åsa Karlberg – Lusten att vara kreativ

Flöjtisten Åsa Karlberg är en mångsidig kammarmusiker med en fot i Scenkonst Sörmland och en i frilanslivet. Hon spelar alldeles nyskriven musik med flöjtkvartetten 40f, barockmusik med orkestern Rebaroque, improviserar med sin Trio Lila och skriver då och då egen musik. Hon arbetar gärna på scenen i det nära publikmötet och skapar konstnärliga möten med teater och dans. Åsa finns representerad på ett antal cd som t.ex. soloskivan ”My Musical Room, Melancholy Dreams” (Mårten Falk m.fl.) och Rebaroques digra produktion. Åsa kommer att spela musik för soloflöjt av Johann Sebastian Bach, Fredrik Högberg och sig själv. Kanske blir det lite Debussy också.

Tisdag 12 april
Mats Widelund – Musiken under mitt liv

Mats Widelund är kulturchef i Eskilstuna kommun med ansvar för Bibliotek, Stadsmuseum, Konstmuseerna, Kulturskolan, allmänkulturverksamhet samt Eskilstunas kommunala kulturscener. Han har arbetat som ledare för kulturskolorna i Eksjö, Flen och Västerås och dessförinnan som musiklärare på flera musikskolor. Är brassmusiker med bastuba som huvudinstrument, men spelar också elbas. Har ett förflutet som dirigent för flertalet blåsorkestrar, men har även under många år spelat i coverband, dansband och storband. Har även genom åren producerat flertalet större sceniska projekt och musikaler. Ni kommer att få höra musik från olika perioder från mitt yrkesverksamma liv.


Konst- och kulturhistoria – Hans Lundén

Vi fortsätter vår föreläsningsserie ”Konst- och kulturhistoria” med fyra träffar i vår. Föreläsare är som tidigare Hans Lundén, Mariefred.

Vi ses på tisdagar kl. 10.00 – 11.45 i Studiefrämjandets lokal Kulturum, Västeråsvägen 90.
Avgiften för hela serien är 350 kr.
Programansvarig: Hans Mossberg

Tisdag 22 februari – Over there

Efter andra världskriget övertog USA rollen som konstens centrum. Konstvetarna ägnade sig åt namn som Jackson Pollock och Mark Rothko, medan akvarellisten Andrew Wyeth (1917-2009) var närmast föraktad. I Quebec finns en rik konst med bl. a. Riopelle, en av 1990-talets stora modernister, och även inuitisk konst. I Chile återspeglas landets turbulenta nutidshistoria i gatans väggmålningar.

Tisdag 8 mars – Siri, Vera och Berta

Siri Derkert, Vera Nilsson och Berta Hansson var tre kvinnor som fick kämpa mot fördomar inom konsten. De banade väg för många kvinnliga konstnärer som idag tillhör de mest namnkunniga.

Tisdag 22 mars – Konstnärspar

Ett känt konstnärspar var Carl och Karin Larsson, men det fanns många andra: Hanna och Georg Pauli, Louis Sparre och Eva Mannerheim Sparre, Robert och Sonja Delaunay, Elin Danielsson och Raffaelo Gamboghi samt Paula Modersohn Becker och Otto Modersohn för att nämna några.

Tisdag 5 april – Konstnärskolonier

Konstnärskolonin på Skagen är känd. Önningby på Åland är inte lika känt. Paula Modersohn Becker verkade i tyska Worpswede och i Sverige fanns Christian Eriksson och Björn Ahlgrensson i Racken i Värmland. Carl Larsson träffade Karin i franska Grèz sur Loing.


Eskilstunas historia

Vi fortsätter med fyra nya föreläsningar i vår populära serie om Eskilstunas historia.

Vi ses på måndagar kl. 10.00 – 11.45 i Studiefrämjandets lokal Kulturum, Västeråsvägen 90.
Avgiften för hela föreläsningsserien är 250 kr.
Programansvariga: Birgitta Johansson och Lasse Johansson

Måndag 21 februari – Tre män kommer till stan

Hans Rosén, amatörforskare och lokalhistoriker, föreläser om tre män (och i viss mån deras kvinnor), som kom till stan från olika trakter i Sverige och som fick stor betydelse för industriutvecklingen i Eskilstuna under andra halvan av 1800-talet.

Måndag 7 mars – Eskilstunas okända 1700-tal

Elin Eriksson, antikvarie från Eskilstuna stadsmuseum, berättar utifrån sin bok om vardagsliv och dramatik bland vanliga eskilstunabor i början av 1700-talet. Kapitlen i boken handlar bl. a. om pesten 1710 – 1711, barnmorskor och fältskärer, återbruk och olaglig handel, fattigvård, brott och straff, drängar och pigor, borgare och smeder m.m.

Måndag 21 mars – 100 år av populärmusik från Eskilstuna

Stefan Wistrand, musikbibliotekarie, musiker och musikantikvarie, har skrivit boken ”Jazzen och dansorkestrarna i Eskilstuna 1924 – 1969″, och tar oss med till den tiden i Eskilstunas populärmusikliv.
Rocco Gustavsson, känd musikprofil i Eskilstuna, berättar om populärmusiken i Eskilstuna de senast 60 åren från The Beatles till Kent.

Måndag 4 april – Arkeologi i och omkring Eskilstuna slott och Johanniterkloster. En tillbakablick och nya upptäckter

Erica Strengbom är arkeolog och var våren 2021 projektledare för en undersökning inom fornlämningen för Eskilstunas slott och stadslager.


Krishärdar i världen – Stig Wahlström

Kriser och oroshärdar fortsätter att skapa oro runt om i världen. Med hjälp av vår initierade och efterfrågade expert Stig Wahlström, Västerås, får du sakkunnig och högaktuell information i ord och bild om de stora världshändelserna, deras påverkan på såväl oss som vår omvärld. Stig har ett förflutet bl. a. som kanslichef vid Försvarshögskolan och lärare vid f. d. Militärhögskolan. Han har även tjänstgjort vid Länsstyrelsen i Västmanland och hos Civilbefälhavaren i Mellersta Civilområdet i Örebro. Under flera år har han ställt upp för Eskilstuna Senioruniversitet och bidragit med sin stora kunskap.

Vi ses på torsdagar kl. 10.00 – 11.45 i Studiefrämjandets lokal Kulturum, Västeråsvägen 90.
Första träffen äger rum torsdag 17 februari. Övriga träffar hålls 3 mars, 17 mars och 31 mars.
Avgift för föreläsningsserien är 250 kr.
Programansvariga: Anita Norberg och Birgitta Johansson