Studiebesök

Studiebesök hos Stadsmuseets föremålsmagasin

I höst planeras två studiebesök hos Eskilstuna Stadsmuseums intressanta föremålssamlingar, som flyttat till ett nytt magasin i Svista. I de stora samlingarna ingår vitt skilda ting, merparten med anknytning till Eskilstuna. Här kommer personalen att visa och berätta om samlingarna och hur man förvaltar dem. Visningarna sker 5 oktober respektive 19 oktober med samling kl. 9:45 vid vaktkuren intill parkeringen.

De beräknas ta cirka 1—1 1/2 timme. Deltagarantalet är begränsat till 15 personer vid varje tillfälle och först till kvarn gäller.

Till Svista industriområde finns bra förbindelser med buss. Information om busstider finns på sormlandstrafiken.se och hållplatsen är Svista, Eskilstuna (Svista södra). Bilparkering finns på området, p-skiva behövs. Det är cirka 500 m att gå från busshållplats respektive parkering.

Du kan skicka anmälan så fort du bestämt dig, men första dag för registrering är måndagen den 14 augusti då vår expedition öppnar. Anmälan kan göras på separat översänd anmälningsblankett, via e-post, telefonsamtal eller besök på vår expedition, Expeditionen är öppen måndag och torsdag 10:00-12:00.
Expeditionen öppnar måndag 14 augusti.
Besöksadress: Alfeltsgatan 8 B
Tfn: 016-10 04 89

För ytterligare information kontakta Anita Norberg, tfn 070-653 55 28.