Om ESU

Foto: Gunnar Goblirsch

Föreningen Eskilstuna SeniorUniversitet (ESU) är ideell och opolitisk och har som ändamål att anordna studieverksamhet för medlemmarna i form av studiecirklar, föreläsningar, resor, filmvisning m.m. ESU Dagfilmstudio har som ändamål att främja intresset för film, konstnärligt och allmänkulturellt.

Rätt till medlemskap har alla som uppbär pension av något slag (eller liknande) och bor i Eskilstuna med omnejd (t.ex. i Flen eller Strängnäs). Särskilda regler gäller för medlemskap i filmstudion.

Välkommen till vår expedition på Alfeltsgatan 8B i Resekompaniets lokaler. Expeditionen är öppen måndagar och torsdagar kl. 10 – 12. Då kan du även nå oss på telefon 016-10 04 89.
Om du vill ha kontakt på annan tid kan du skicka e-post till styrelsen: Klicka här.

Våra aktuella dokument

Nedan kan du läsa aktuella dokument för ESU.

Klicka nedan för att se våra stadgar.

Klicka nedan för att se vår verksamhetsberättelse för 2023.

Klicka nedan för att se vårt bokslut för 2023.

Välkommen till nya aktiviteter våren 2024!

Du som vill delta i våra program är välkommen att anmäla dig. Information om vårens aktiviteter visas från slutet av december och den tryckta katalogen skickas ut samtidigt. Expeditionen öppnar måndag 8 januari. Observera att medlemskap i ESU är ett villkor för deltagande i våra studiecirklar, föreläsningsserier, medlemsmöten och resor.

Vill du bli medlem?

Många har upptäckt vår förening. Medlemsantalet är nästan 700. Det tycker vi i styrelsen känns väldigt roligt och hälsar ännu fler välkomna. Så tag gärna med dig en vän eller väninna till våra träffar, men kom ihåg att anmäla ert deltagande så vi vet hur många som kommer. Så här gör du för att bli medlem:

  • Besök eller ring expeditionen eller kontakta någon i styrelsen.
  • Sänd in årsavgiften 175 kronor (Plusgiro 183 183-3), och ange ditt namn, din adress och gärna telefonnummer samt epost-adress.
  • Anmälan om deltagande i våra aktiviteter gör du till vår expedition.

Vår styrelse

OrdförandeSven Andreasson070-592 74 41e-post: Klicka här
Vice ordförande
Sekreterare
Birgitta Widholm070-483 23 46e-post: Klicka här
KassörAnita Lassesson070-604 29 69e-post: Klicka här
Ledamot
Redaktör
Cirkelansvarig
Anita Norberg070-653 55 28e-post: Klicka här
LedamotBirgitta Johansson070-326 21 89e-post: Klicka här
Ledamot
ESU Dagfilmstudio
Margot Bandmann073-787 86 22e-post: Klicka här
LedamotRoland Svensson073-984 93 65e-post: Klicka här
Ledamot
Webansvarig
Gunnar Goblirsch070-268 06 29e-post: Klicka här

Fakta

Postadress:
Eskilstuna SeniorUniversitet
c/o Resekompaniet
Alfeltsgatan 8 B
633 40 Eskilstuna
Besöksadress:
Alfeltsgatan 8 B
Expeditions– och besökstid:
Måndagar och torsdagar 10:00 – 12:00
Organisationsnummer: 818001-1689Hemsida: www.eskilstunasenioruniversitet.se
Telefon: 016-10 04 89E-post: e.s.u@telia.com
Plusgiro: 18 31 83-3Swish: 123 198 1448

Samarbete med andra

Vi genomför våra medlemsmöten i samarbete med Kulturhuset Royal.
Våra studiecirklar och föreläsningsserier genomför vi i samarbete med Studiefrämjandet i Eskilstuna.
Vi delar lokal med och genomför våra resor i samarbete med Resekompaniet Eskilstuna.
Vår filmstudio genomför vi i samarbete med Biostaden i Eskilstuna.

GDPR General Data Protection Relation

ESU för ett medlemsregister där vi samlar information kring våra medlemmars namn, adress, telefonnummer och e-postadress (dock inte personnummer). Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska veta vilka som är medlemmar och för att kunna göra utskick per post eller e-post angående våra arrangemang, aktiviteter och inbetalningar av medlemsavgifter. Det är enbart styrelsens medlemmar som har tillgång till personuppgifterna.

Regler för bilder

Det är tillåtet att använda och sprida bilder från dessa sidor, men inte att använda dem i kommersiella sammanhang. I samband med att bilden används så ska också upphovsmannen anges.