Nu är vi igång!

I samband med vårt årsmöte sista januari har vårterminen i Senioruniversitetet inletts. Programmet vi erbjuder har lockat många medlemmar. Vår föreläsningsserie ”Krishärdar i världen” är fulltecknad, ”Min musik” har lockat drygt 80 medlemmar medan Konstföreläsningarna har fått en publik runt 40 medlemmar. Till Filmstudion har cirka 220 anmälningar kommit in.
Tre av våra studiecirklar är också fulltecknade, nämligen Vinets kultur och historia, Italienska och Samtal om litteratur. Däremot har vi tvingats ställa in cirkeln i Släktforskning på grund av för få anmälda.
Studiebesöken på Friskis och Svettis respektive Stadsmuséets föremålssamlingar i Svista har rönt stort intresse. Till det sistnämnda har så många anmält sig att vi tack vare personalens tillmötesgående kan erbjuda ytterligare ett besök den 15 april. Närmare besked kring detta kommer att ges till de berörda.
Till vårens medlemsmöten på Royal har det redan kommit in många anmälningar. Då platsantalet inte är begränsat kan intresserade anmäla sig så sent som några dagar innan medlemsmötena äger rum. Även till vårens resor droppar anmälningar in med jämna mellanrum. För mera reseinformation kan Resekompaniet kontaktas.
Här på vår hemsida kan du läsa mera om hela vårt stora programutbud, se senaste nytt, snabbt få reda på ev. ändringar i vårt program samt läsa referat och se bilder från aktiviteter vi haft. Du når oss också på vår expedition på Alfeltsgatan 8 B (samma lokal som Resekompaniet) där vi har öppet måndag och torsdag mellan kl 10 och 12. Vi gläds åt det stora intresse som våra medlemmar visar för vår verksamhet och önskar er alla varmt välkomna till oss.