Vårens studiecirklar

Vår studiecirkel i Släktforskning har ställts in på grund av för få anmälda. Däremot genomförs planenligt våra övriga tre studiecirklar i Vinkunskap, Italienska respektive Litteratur.