Vårens studiebesök

Intresset för studiebesöket i Stadsmuséets föremålsmagasin i Svista den 8 april har rönt så stort intresse att alla som anmält sig inte kan beredas plats. Tack vare personalens tillmötesgående har vi fått möjlighet att genomföra ytterligare ett besök i april. De som redan anmält sig och fått en köplats kommer att kontaktas om tidpunkt för detta.