Vårens studiebesök

Intresset för studiebesöket i Stadsmuséets föremålsmagasin i Svista den 8 april har rönt så stort intresse att alla som anmält sig inte kan beredas plats. Tack vare personalens tillmötesgående har vi fått möjlighet att genomföra ytterligare ett besök i april. De som redan anmält sig och fått en köplats kommer att kontaktas om tidpunkt för … Läs mer

Vårens studiecirklar

Vår studiecirkel i Släktforskning har ställts in på grund av för få anmälda. Däremot genomförs planenligt våra övriga tre studiecirklar i Vinkunskap, Italienska respektive Litteratur.